Leder: På kort tid tok de fem barn fra tre familier på Vegårshei. Var det ikke til å unngå?

foto