Formannskapet sender Hove-saken til kontrollutvalget

foto