Anonymt tips avdekket lovbrudd:– Vi har gjort vedlikeholdet i god tro