Derfor er veksling mellom vintertid og sommertid tøft for hjertet