De rikeste i Aust-Agder ble 405 millioner kroner rikere – men i toppen er det ujevnt