Den første bilisten kjørte på gaupa. Den andre slo den i hjel og tok den med seg. Den tredje varslet myndighetene