Rettspsykiatrisk sakkyndig ble selv fornærmet i en straffesak