foto
VEILEDER: Rune Andre Ekrem overlevde kreft, og skal nå hjelpe andre som blir syke og får senskader. Foto: Frank Johannessen

Kun fem prosent overlevde krefttypen Rune (52) fikk