Ansatt ved kreftavdelingen i Telemark smittet

foto