Politiet pågrep to personer etter trusselsituasjon