Dette bildet forenkler sammenhengen mellom maskebruk og smitte