Helseministeren: Det kan bli aktuelt å innføre nasjonale tiltak