Her raser bilen forbi ambulansen: – Ulovlig og farlig