Ordfører hardt ut mot sykehusledelsen – Jeg kan ikke utstede en tillitserklæring

foto