Aksjonister bæres bort av politiet fra inngangen til Nærings- og fiskeridepartementet i protest mot at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet. Foto: Alf Simensen / NTB
Sterke reaksjoner hos aksjonistene som demonstrerer i regjeringskvartalet. Foto: Javad Parsa / NTB
Aksjonister med lenke ved en av inngangene til Klima- og miljødepartementet torsdag morgen. Aksjonistene fortsetter demonstrasjoner i regjeringskvartalet i protest mot at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet. Foto: Alf Simensen / NTB
Aksjonister klatret torsdag morgen opp på fasaden i Olje- og energidepartementet og hengte opp et banner. Foto: Alf Simensen / NTB
Aksjonister ved inngangen til Kultur- og likestillingsdepartementet torsdag morgen. Foto: Alf Simensen / NTB
Også på Svalbard, der statsminister Jonas Gahr Støre er på besøk, støttet flere Fosen-aksjonen i Oslo. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Både Fosen-demonstrantene og politiet trappet torsdag opp sin innsats. Mens aksjonistene blokkerte flere departementsinnganger, gikk politiet til pågripelser.

Tidligere i uken ble aksjonistene båret bort, men torsdag valgte politiet å gå til pågripelse av demonstrantene som sperret inngangene til flere departementer i Oslo. Aksjonistene fikk først pålegg fra politiet om å fjerne seg, men nektet å etterkomme dette.

– Da blir de pågrepet, kjørt til sentralarresten, anmeldt og bøtelagt, sa politiets innsatsleder Tore Barstad til NTB før de fjernet aktivister ved inngangen til Finansdepartementet.

Ifølge politiet ble tolv demonstranter pågrepet for ikke å etterkomme pålegg fra politiet om å fjerne seg.

Aksjonen ble trappet opp og sperret torsdag for et tosifret antall departementer.

– Det er hardt å oppleve at regjeringen heller vil fjerne fredelige demonstranter med makt enn å etterfølge våre krav om å stanse menneskerettighetsbruddet på Fosen, sier Elle Nystad, leder i NSR-Nuorat.

Noen fikk bli

Aksjonistene møtte opp ved 7-tiden. Like etter opplyste Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) at de hadde bedt politiet om hjelp til å åpne fire departementer. Like før klokken 10.30 startet politiet å fjerne demonstranter, først fra Finansdepartementet.

På sidelinjen sto artist og aksjonist Ella Marie Hætta Isaksen og fikk blant annet se at lillesøsteren ble båret bort av politiet. Hun sier det var ventet at politiet gikk til pågripelser, men at det var tungt å se søsteren bli pågrepet.

Ved Nærings- og fiskeridepartementet valgte politiet å fjerne demonstrantene som satt ved en sidedør. De som satt foran hovedinngangene, fikk sitte i fred.

Blant dem var den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg, som onsdag ble fjernet av politiet to ganger. Dermed unngikk hun å bli båret vekk av politiet for tredje gang.

Thunberg talte

Torsdag ettermiddag talte Thunberg på en støttemarkering. I appellen sin la hun vekt på at Norge prøver å framstille seg selv som ledende innen menneskerettighetsarbeid og at det derfor er utrolig at dette skjer.

– Utrolig at overgrepene får fortsette, sa Thunberg.

– Dette er siste utvei for så mange som fortsetter å kjempe for sin tilværelse, fortsatte hun.

Politiet opplyser at de vurderer hver enkelt begjæring fra DSS og at de iverksetter nødvendige tiltak for å sikre fri ferdsel for ansatte i departementene.

Også utenfor Olje- og energidepartementet fikk demonstrantene sitte i fred. De fikk besøk av sametingspresident Silje Karine Muotka, som var på vei til møte med olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Hennes budskap til statsråden er at det må gjøres en bedre jobb, og at de må bli enige om veien videre.

– Jeg er på jakt etter en uforbeholden beklagelse. Og den går på det at man erkjenner at store feil har skjedd, og at det har brakt oss til en katastrofal situasjon.

Klatret opp

Niillas Beaska, talsperson fra Norske Samers Riksforbund, sier til NTB at de kommer til å fortsette aksjonen så lenge ikke regjeringen tar til fornuft.

– Dette her er ikke bra for Norge, verken omdømmemessig, økonomisk eller politisk. Jeg tror at de nå må ta affære for å komme seg ut av dette, sier talspersonen.

Utpå dagen klatret aktivister opp på bygningen til Olje- og energidepartementet (OED). Derfra ble det hengt opp et banner med budskapet: «Land back. Stop Human Rights Violation in Sápmi.» Det var klatrere fra Greenpeace som tok seg opp.

Aksjonistene protesterer mot at det nå er gått over 500 dager siden Høyesterett fastslo at 151 vindturbiner på Fosenhalvøya i Trøndelag er ulovlige uten avbøtende tiltak.