Frykter for behandlingstilbudet til psykisk syke

foto