Der hvor det er null resultat, må fylkesmannen peke på ideelle kommunegrenser