Skjeggestad bru åpner trolig om noen måneder

foto