Statsbudsjettet: 298 millioner til aktiviteter for demente