Selger to fiskevann, to hytter og 1.000 mål for to millioner

foto