Lokal Sp-topp om Borten Moes aksjekjøp: – Framstår amatørmessig