Samlet fangst av laks, sjøørret, sjørøye, regnbueørret og pukkellaks var på 136 tonn. Fangsten fordelte seg på 133,7 tonn laks, 1,9 tonn sjøørret og 0,4 tonn andre arter, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er en nedgang på 21 prosent fra året før, og den laveste registrerte fangsten i sjølaksefisket. Fangsten av laks økte med 37 prosent fra i fjor, og utgjorde 98 prosent av den samlede fangsten i sjølaksefisket i år.

I Troms og Finnmark ble det fisket 73 tonn laks i 2022. Det er 16 tonn mer enn i fjor. Deretter følger Trøndelag, med 48 tonn laks, opp 18 tonn fra året før.

Fangsten fra disse to fylkene utgjorde 91 prosent av den samlede fangsten av laks i 2022. Det var økning i alle fylker bortsett fra Rogaland og Vestland. Gjennomsnittsvekten for laks var 3,5 kilo i 2022 mot 4 kilo i 2021.