Det varsler Meteorologene på Twitter.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for området.

Det ventes mest nedbør i områder litt innenfor kysten i grensetraktene mellom Telemark og Agder. Nedbøren vil trolig ha en jevn intensitet hele perioden.

Det er fare for stengte veier og overvann i tettbygde områder

Veibanen kan lokalt bli dekket av våt is. Det blir også trolig vanskelige kjøreforhold på grunn av overvann og fare for vannplaning.