Brygga ble plutselig to ganger så lang. Nå må den fjernes

foto