Disse reglene mener han bør gjelde for politikeres Facebook-skryt