Trafikkulykke på E18 - fører tatt med av ambulanse