Tre menn vil bli leder for stats­advo­katene i Agder

foto