Avgått legevaktlege langer ut: « … håpløse arbeidsforhold»

foto