RASKERE FREM PÅ NY MOTORVEI: Nye Veier AS har i realiteten forlatt målsettingen om å bygge nye motorveier med 130 km/t-fartsgrense, slik man uttalte et mål om så sent som i fjor. Nå er det klart at den nye 4-felts E18 som gjenstår mellom Grimstad og Langangen blir planlagt for 110 km/t skiltet fartsgrense. Det betyr at målet om 20 minutter beregnet innspart kjøretid Grimstad-Dørdal ikke oppnås. Men det blir likevel mange minutter å spare med ny motorvei - slik det etter hvert også er blitt på hele strekningen Kristiansand-Oslo etter hvert som det er kommet ny 4.felts vei på stadig mer av strekningen. Foto: Vidar Fløde/montasje

Så mye sparer du med ny E18-motorvei

Nye Veier AS har forlatt 130 km/t i skiltet fartsgrense på ny 4-felts motorvei. Det betyr at målet om 20 minutters innspart kjøretid på «rest-E18» Grimstad-Dørdal ikke nås. Men likevel betyr ny vei mye spart kjøretid. Vi har regnet litt på hvor mye du sparer.