Trafikken flyter igjen etter ulykke i tunnel

foto