Koronakrisen førte til at eldre sa nei til sykehjemsplasser

foto