Vil navngi gode og dårlige advokater – advokatforeningen er skeptisk

foto