Etterlyser arbeidet med å trygge Holviks arbeidssituasjon

foto