Først ble hunden brannskadd i peisen, så ble den skåldet i dusjen. Nå sier dyrevernet stopp

foto