Boligprodusentene: Solgte 41 prosent flere fritidseiendommer i juni

foto