Taper 11 millioner på tomme barnehageplasser

foto