Etterforsker to tyverier av store verdier: - Kan ikke utelukke sammenheng