Så mange er tatt ned over 0,8 i promille på sjøen i sommer