Tillater jakt på mink og droneflyging i nasjonalparken

foto