Hove-debatten: Uten støtte fra politikerne, har vi ikke annet valg enn å organisere en tverrpolitisk valgliste