– Vi må ikke glemme at en vindpark er industriområde