Gutt til sykehus etter kollisjon mellom bil og ATV