Utfordrende kjøreforhold: Det varslede snøværet har truffet fylket