– Holdningen hans gjør at jeg får lyst til å si opp