Derfor må han holdes i varetekt etter hærverket i Fjære kirke

foto