Bygger ny og mer bærekraftig transformatorstasjon

foto