Stenger sosial samlings­plass – tar med seg nesten alt videre

foto