Mye tyder på at bruk av munnbind bidrar til å beskytte mot smittespredning, men det er fortsatt stor usikkerhet om hvor effektiv denne beskyttelsen egentlig er.

I begynnelsen av pandemien var Folkehelseinstituttet (FHI) skeptiske til om bruk av munnbind hindret koronasmitte, og i motsetning til flere andre land som var raskt ute med påbud, var Norge sent ute.

Først i august 2020 kom de første anbefalingene fra norske helsemyndigheter om å bruke munnbind i enkelte situasjoner.

Nå vil FHI få mer kunnskap om bruk av munnbind og vil sette i gang en studie der de trenger 5.000 personer som er villige til å bruke munnbind når de er ute blant folk på fritiden og til og fra jobb.

– Alle som er villige til å bruke munnbind i 14 dager når de er ute blant folk, kan bidra, sier Atle Fretheim, leder for FHIs Senter for forskning på epidemitiltak (CEIR).

De som melder seg på , blir delt opp i to grupper, der den ene gruppen skal bruke munnbind, og den andre ikke. Etter to uker skal alle deltakerne fylle ut et kort spørreskjema, blant annet om symptomer på luftveisinfeksjon.

– De siste tre årene er det innført flere tiltak, ofte på et tynt kunnskapsgrunnlag, som har stor påvirkning på folk og næringsliv. Får vi en ny pandemi, er det essensielt at vi vet mer om hvordan tiltak som munnbindkrav fungerer, sier Fretheim.