– Blinker varsellampen i bilen, tar vi turen til verksted. Når hudens varsellamper lyser, tror vi det går over av seg selv.