Øystein Evjen Olsen fratrer som klinikkdirektør ved Sørlandet sykehus Flekkefjord. Det skjer etter eget ønske. Arbeidet med å finne hans erstatter vil starte umiddelbart.

Det opplyser Sørlandet sykehus i en pressemelding. Olsen fratrer umiddelbart, og administrerende direktør Nina Mevold vil raskt starte arbeidet med å finne hans erstatter.

Tone Kristin Hansen vil gå inn som fungerende klinikkdirektør fra og med onsdag 29. mars. Hun har siden 2016 vært avdelingssjef for anestesi, intensiv og operasjon ved Sørlandet sykehus Arendal, og var før det avdelingssjef kirurgiske senger ved sykehuset i Kristiansand.

Les mer i egen sak.